Reklamace a vrácení

Na prodejnách PLANEO vlastněných firmou FAST ČR, a.s. řešíme reklamace v souladu s občanským zákoníkem. Pokud nebudete spokojeni s řešením Vaší reklamace na prodejnách PLANEO vlastněných FAST ČR, a.s., obracejte se prosím na reklamace@planeo.cz Vaše stížnost bude předána k řešení.

 

Při reklamaci výrobku zakoupených od 1.1.2014 je postupováno dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) – k nahlédnutí u personálu prodejny. Reklamaci lze uplatnit osobně nebo písemně v kterékoli prodejně PLANEO, v sídle společnosti FAST ČR, a.s., IČ: 24777749, na adrese U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, případně v servisu uvedeném v záručním listu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy u e-shopové objednávky může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany, 251 01 nebo na e-mail reklamace@planeo.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.