Pojištění

Pojištění proti nahodilému poškození a odcizení pomáhá předejít neočekávaným výdajům spojeným s poškozením nebo odcizením nového výrobku.

Předmět pojištění

 • mobilní telefon
 • počítače, tablety, tiskárny
 • televizory
 • audio, video, mp3
 • foto, kamera, GPS
 • a další

Výhody produktu

 • možnost pojištění výrobku na 12 nebo 24 měsíců
 • výhodná cena pojištění
 • VIP pojištění nahodilého poškození a odcizení - garantuje vyřízení pojistné události maximálně do 5 pracovních dní*

Na jaké případy se služba vztahuje

 • nahodilé poškození výrobku (například prasklý displej telefonu)
 • na odcizení krádeží nebo vloupáním
 • poškození vlivem vody, vytopením
 • a další

Pojistná událost

V případě pojistné události pojištěná osoba telefonicky/e-mailem kontaktuje pojistitele a předloží:

Všeobecné pojistné podmínky Nahodilého poškození a odcizení platné od 1. 4. 2019*

Všeobecné pojistné podmínky nahodilého poškození a odcizení platné do 31. 3. 2019

 

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou ERGO. PLANEO Elektro je pouze zprostředkovatelem.

plnck_4
plnck_5