Odběr

Jsme EKOlogičtí, netrapte se se starým spotřebičem. Na našich prodejnách zajišťujeme osobní odběr starého spotřebiče.

V případě zakoupení nového spotřebiče Vám starý bezplatně zlikvidujeme. Svoz a manipulace s ním je zpoplatněna.

Více informací na prodejnách PLANEO Elektro.

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Tuto volbu je možné mj. provést při výběru způsobu dodání u vybraných spotřebičů prostřednictvím možnosti „Odvoz starého spotřebiče“. Tato služba je zákazníkovi nabízena pouze v případě, že se jedná o odvoz stejného druhu spotřebiče jaký si zakoupil a jaký mu byl přivezen.

Starý spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě, přívodu vody a odpadu. Ledničky a mrazáky musí být odmraženy a vysušeny. Z praček a myček musí být vypuštěna voda. Přepravní služba odveze starý spotřebič od prvních uzamykatelných dveří.

Nevyčištěný, nevysušený starý spotřebič řidič nepřevezme.